Tyvellä Poriginal galleriassa

TYVELLÄ
Tuuli Autio – puuveistoksia
Soile Hovila – kuvakudoksia

20.4.-7.5.2019 Poriginal galleria, ti-su 11-18, Eteläranta 6, Pori
Avajaiset pe 19.4. klo 18-20 ja taiteilijatapaaminen ti 7.5. klo 17-18

Näyttelyjuliste Tyvellä
Poriginal galleria
Tuuli Autio – puuveistoksia
Soile Hovila – kuvakudoksia

Poriginal galleriassa on esillä huhti-toukokuun vaihteessa puutaiteilija Tuuli Aution puuveistoksia ja tekstiilitaiteilija Soile Hovilan kuvakudoksia. Tyvellä-näyttelyssä kuljetaan metsäisissä tunnelmissa niin aihemaailmassa kuin materiaaleissakin. Katsoja saa nauttia harmonisten sävyjen rauhoittavasta kauneudesta. Toisaalta teokset kertovat myös, kuinka hyvä asettuu vastakkain rikotun kanssa tässä ajassa. Näyttelyssä voi pysähtyä puun juurelle ja löytää ihmiskehon asentojen ja valonsäteiden hetkellisyyden takaa jotain ajatonta.

Tuuli Autio veistää puusta pelkistettyjä ihmishahmoja, jotka ovat kuin nopeasti piirrettyjä luonnoksia; olennaista tavoittelevia. Lähtökohta, ihmisen olemus, on yksilöllinen ja hetkellinen mutta kuitenkin tunnistettava ja yhteinen. Tuuli Autio tutkii tapoja, joilla ihminen kantaa itseään ja kohtaa ympäröivän maailman.

Tuuli Autio kunnioittaa puuta. Hän työskentelee kirveellä, moottorisahalla ja taltalla. Työkalun rytmikäs jälki saa jäädä näkyviin. Veistäminen on mukaansatempaava seikkailu; alkuperäinen idea ja elävä puumateriaali käyvät vuoropuhelua, jota veistäjä tutkii ja kuuntelee. Puun yksilöllisestä luonteesta tulee väkevä osa teosta.

Soile Hovilan kuvakudoksissa tarkastellaan hitaalla tekniikalla vain hetken kestäviä näkymiä, joita sopivasti osuvat valonsäteet luovat metsässä liikkujalle. Hätkähdyttävä vau-kokemus saa pysähtymään ja tuntemaan syvästi. Viimeisimmissä teoksissa esteettisyyden rinnalle on noussut myös tarve kuvata maailman vastakohtaisuuksia, kuten asukastiheyttä, rikkautta ja luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä.

Soile Hovila on erikoistunut Suomessa harvinaiseen gobeliini- eli kuvakudostekniikkaan vuodesta 2001 alkaen. Teokset on kudottu pystykangaspuissa erisävyisillä ohuilla langoilla, nurjalta puolelta ja usein myös sivusuunnasta, edeten hitaasti rivi riviltä. Nurjalta kudottaessa osa visuaalisista ratkaisuista löytyy intuition kautta.

Näyttelyteosten valmistamista ovat tukeneet Taike, Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan ja Hämeen rahastot sekä Greta ja William Lehtisen säätiö. Kiitos!