Tuuli

Artist Statement

Työskentelen puun kanssa yhteistyössä sillä ajatuksella, että puun luonne ja taiteilijan ilmaisu vaikuttavat taiteessa rinnakkain. Etsin puusta raikasta, kuulasta maailmaa, samaan aikaan tuoretta ja ikiaikaista. Pohdin, voivatko sisäisen maailman kuvat tulla näkyväksi vuorovaikutuksessa puun kanssa.

Puisissa reliefeissä veistäminen ja maalaaminen limittyvät. Tuon tuoretta näkökulmaa reliefiperinteeseen. Yksinkertainen abstrakti muotokieli ja temperamaalaus kunnioittavat puun omaa luonnetta. Tarkastelen erilaisia menetelmiä jättää jälkiä ja väriä puuhun. Veistän kirveellä ja moottorisahalla sekä monilla erikoisilla ja hassuillakin välineillä kuten luistimilla, kivillä ja vasaralla.

Jäljet puun ihossa muistuttavat niitä jälkiä, joita kannamme ja jätämme toisiimme. Teosteni kautta keskustelen itsensä kantamisen ja vuorovaikutuksen haasteista. Minua kiinnostaa keskeneräinen, vajavainen ja arka puoli ihmisessä. Voiko merkityksellisyys löytyä juuri säröjen keskeltä? Taiteessa käsittelen ihmisyyden ytimeen mieltämiäni teemoja: armollisuuden ja rauhan etsimistä. Ihmettelen elämää ja ihmisyyttä.

Pitkä kokemukseni puun parissa – taiteilijana, puuseppäyrittäjänä, taidekäsityöläisenä ja metsäihmisenä – ravitsee taidettani ja auttaa tuntemaan puuta syvästi. Puun ja metsän kanssa työskennellessä oma pienuus ja vajavaisuus peilautuvat kontrastina puun suuruutta ja viisautta vasten. Siksikin pidän tärkeänä kuunnella tarkalla korvalla puuta ja hyväksyä oman keskeneräisyyteni.

Tuuli Aution CV