Puun kosketus

-yhteistyö puun kanssa

Kuinka tehdä taidetta yhteistyössä puun kanssa? Omalla vahvalla luonteellaan puu haastaa taiteilijaa yhteistyöhön. Opinnäytetyökokonaisuudessani tutkin ja kehitin uutta tapaa tehdä yhteistyötä puun kanssa. Puun oma yksilöllinen luonne ja taiteilijan itseilmaisu vaikuttavat taideteoksessa rinnakkain. 

Opiskelin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa kuvataiteilijaksi (AMK). Pääsin monimuotototeutukseen, koska minulla oli aikaisempaa koulutusta ja kokemusta taiteilijana. Valmistuin vuonna 2021.

Kuvataiteen koulutuksessa tehdään kaksi opinnäytetyötä: taiteellinen ja tutkimuksellinen. Taiteellisena opinnäytetyönä tein sarjan puisia reliefejä. Tutkimuksellinen eli kirjallinen  opinnäytetyöni käsittelee yhteistyötä puun kanssa. Opinnäytetyöni on luettavissa Theseuksessa:
https://www.theseus.fi/handle/10024/511625

Puun kosketus opinnäytetyön kansilehti